Świetlica sala 46

    Zajęcia czytelnicze   Odrabianie prac domowych
Zajęcia na świetlicy  - dzieci młodsze 
- przygotowujemy masę solną
 Dzieci chętnie biorą udział zajęciach praktycznych